box.jpg
 
קטעי שמע קריאה מונחית
אימון לקראת קריאה בהגדה

לכל ספרון ישנה הקלטה וניתן לשלב בין הקשבה לקריאה 

   ובאופן הבא לדייק את קריאת המילה וההיגוי. 

להאזנה לפרקי ההגדה גוללו מטה את הדף ולחצו על ההקלטה בהתאם למספר הספרון שהנכם אוחזים ביד.